Razgovarali smo s doc.dr.sc. Ivicom Blaževićem s Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu. Povod razgovoru bio je BioSMe, interdisciplinarni istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost koji traje do 2021. godine, u kojem sudjeluju znanstvenici sa Sveučilišta u Splitu. Za realizaciju projekta bio je potreban i Ethos X uređaj za mikrovalnu ekstrakciju koji je osiguran u suradnji s Asoluticom.

AS: Možete li nam ispričati nešto više o svom projektu?

Dr. Blažević: Istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost „Biljke kao izvor bioaktivnih sumporovih spojeva te njihova sposobnost hiperakumulacije metala“ (BioSMe) koji je započeo 01. ožujka 2017. i traje do 28. veljače 2021. predstavlja interdisciplinarni projekt koji okuplja znanstvenike iz područja prirodnih, biotehničkih, tehničkih i biomedicinskih znanosti. Svi znanstvenici koji su uključeni u projekt su sa Sveučilišta u Splitu i to s Kemijsko-tehnološkog fakulteta, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Medicinskog fakulteta te Kliničko-bolničkog centra u Splitu. Istraživanja uključuju biljne metabolite koje sadrže sumporove spojeve raznolike kemijske strukture te hiperakumulaciju metala.

dr. Blažević uz Ethos X

Na slici: Dr. Blažević uz Ethos X

AS: Možete li nam pobliže objasniti što je okosnica vašeg istraživanja?

Dr. Blažević: Sumporove spojeve pronalazimo u svakodnevno korištenim vrstama povrća od kojih je najpoznatija porodica kupusnjača (Brassicaceae) koja uključuje kupus, brokulu, rotkvu, cvjetaču, uljanu repicu, i dr. Projekt je usmjeren na istraživanje prethodno spomenutih te drugih slabo istraženih i neistraženih samoniklih biljaka u Republici Hrvatskoj, a od kojih mnoge spadaju i u ljekovite, endemske (i stenoendemske) biljne vrste među kojima je jedna od najpoznatijih velebitska degenija (Brassicaceae). Zahvaljujući prisutnosti sumpora, isparljivi sumporovi spojevi pokazuju određene fizikalno-kemijske značajke i međudjelovanja s različitim molekulskim i biološkim metama. Pronalazak biljaka koje su dobar izvor organskih sumporovih spojeva korištenjem različitih metoda izolacije predstavlja jedan od bitnih ciljeva ovog projekta. U okviru projekta planirano je i istraživanje biološkog potencijala koje uključuje antioksidacijska, antikancerogena, antimikrobna i druga djelovanja te istraživanje stabilnosti i biodostupnosti odabranih ekstrakata obogaćenih sumporovim spojevima, kao i čistih spojeva u uvjetima simuliranog probavnog procesa korištenjem ljudskih probavnih enzima.

S druge strane, veliki broj biljnih vrsta posjeduje sposobnost hiperakumulacije metala, od kojih se najveći broj upravo odnosi na biljke iz porodice kupusnjača. Sposobnost akumuliranja metala, od kojih mnogi spadaju u esencijalne nutritijente te onih koji spadaju u štetne metale, može se promatrati kao dvije strane istog novčića.

AS: Kakve rezultate očekujete?

Dr. Blažević: Očekujemo da će istraživanja biljaka koji sadrže biološki aktivne sumporove spojeve potaknuti razvoj novih hortikulturalnih usjeva. Štoviše, upotreba ekstrakata obogaćenih isparljivim sumporovim spojevima i čistih spojeva u funkcionalnoj hrani, kozmetici i farmaciji otvara dodatne mogućnosti njihova korištenja. Identificiranje biljaka kao potencijalnih hiperakumulatora metala jedan od bitnih aspekata uporabe ovih biljaka. Takve biljke se primjerice mogu koristit za fitoremedijaciju (uklanjanje zagađivača iz tla).

AS: Zašto vam je bitan Ethos X instrument?

Dr. Blažević: U svrhu izolacije bioaktivnih spojeva u dosadašnjim istraživanjima koristili smo različite konvencionalne metode kao što su vodena i parna destilacija, ekstrakciju tekuće-tekuće i kruto-tekuće koje osim vode uključuju i velike količine različitih organskih otapala. Ethos X uređaj omogućuje moderni pristup izolacije hlapljivih i nehlapljivih spojeva u odnosu na konvencionalne metode tj. korištenjem mikrovalova za ekstrakciju izbjegavaju se organska otapala i time je pravi primjer „zelene tehnologije“. Izolacija hlapljivih eteričnih ulja ne uključuje vodu koja u slučaju spojeva kao što su esteri predstavlja problem jer isti mogu hidrolizirati pri čemu nastaju tzv. artefakti. S druge strane nehlapljivi spojevi koji se ekstrahiraju pomoću mikrovalova sakupljaju se jednostavnim postupkom na dno uređaja u posudu korištenjem gravitacije. Vrijeme izolacije je kraće te se dobivaju čisti hlapljivi i nehlapljivi ekstrakti u većem iskorištenju pri čemu se izbjegava korištenje organskih otapala.

AS: Kakav je postupak s uzorcima nakon ekstrakcije, odnosno, koje analitičke metode analize primjenjujete?

Dr. Blažević: Nakon ekstrakcije dobivene uzorke analiziramo korištenjem plinske i tekućinske kromatografije i spektroskopskih tehnika (FTIR, NMR), nakon čega provodimo prije spomenuta biološka ispitivanja analiziranih ekstrakata i/ili čistih spojeva.

Na slici: Istraživački tim HRZZ projekta BioSMe (IP-2016-06-1316)

I za kraj, poželimo cijelom istraživačkom timu dobre rezultate i puno uspjeha u realizaciji projekta.