Krajem kolovoza na NZJZ Splitsko-dalmatinske županije instaliran je prvi Milestoneov FMA-80 AFS&AAS analizator žive u Hrvatskoj, ali i šire.

Milestoneov FMA-80 se temelji na inovativnoj i jedinstvenoj kombinaciji CV-AFS (Cold vapour atomic fluorescence spectroscopy) i CV-AAS (cold vapor atomic absorption spectroscopy).

Visokom osjetljivošću, širokim dinamičkim rasponom mjerenja, brzom analizom koja traje 5 minuta, kompletnom automatizacijom i fleksibilnošću, FMA-80 predstavlja savršeno rješenje za analizu žive.

FMA-80 je izuzetno fleksibilna radna platforma za analizu žive u tragovima koju je moguće izabrati u dvije konfiguracije:

  • FMA-80 AFS (atomic fluorescence spectroscopy)
  • FMA-80 s kombinacijom AFS&AAS (atomic fluorescence spectroscopy & atomic absorption spectroscopy) koja čini uređaj savršenim za detekciju žive u tragovima.

FMA-80 je u potpunosti sukladan sa standardnim metodama: EPA 245.1, EPA 245.2, EPA 245.5, EPA 245.7, EPA 1631, EN 1483, EN 12338, EN 13806 and ISO 17852.

Realizacija ovog projekta dolazi kao potvrda dobre suradnje i povjerenja između Zavoda i Asolutica koju s ponosom ističemo.